newbly

"Lecker und Punkt": Russischer McDonald's-Nachfolger öffnet Filialen

"Lecker und Punkt": Russischer McDonald's-Nachfolger öffnet Filialen

"Lezzetli ve nokta": Rus McDonald's'ın halefi şubeler açıyor

Published: 12.06.2022 14:02 CET
Link: kurier.at/wirtschaft/lecker-un...
11