newbly

FPÖ fordert, Flüchtlinge an der Grenze zurückzuweisen

FPÖ fordert, Flüchtlinge an der Grenze zurückzuweisen

FPÖ, mültecilerin sınırda reddedilmesini talep ediyor

Written by: Julia Wenzel, Published: 07.07.2022 16:14 CET
Link: www.diepresse.com/6162715/Nati...
14