newbly

Bisher fast eine halbe Milliarde Euro für Impfstoffe ausgegeben

Bisher fast eine halbe Milliarde Euro für Impfstoffe ausgegeben

Şimdiye kadar aşılara yaklaşık yarım milyar avro harcandı

Published: 10.06.2022 11:23 CET
Link: kurier.at/chronik/oesterreich/...
11