newbly

Einstimmig: Nationalrat gibt Weg für Strafverfolgung von Kurz frei

Einstimmig: Nationalrat gibt Weg für Strafverfolgung von Kurz frei

Jednoglasno: Nacionalno vijeće otvara put Kurzu za kazneni progon

Published: 18.11.2021 17:32 CET
Link: www.diepresse.com/6062622/OeVP...
6