newbly

lokalne vesti na stranim jezicima

"Team Austria": Schallenberg und Mahrer wollen Außenwirtschaft stärken

"Team Austria": Schallenberg und Mahrer wollen Außenwirtschaft stärken

"Team Austria": Schallenberg i Mahrer žele ojačati vanjsku trgovinu

Published: 30.09.2021 08:08 CET
Link: kurier.at/politik/inland/team-...
7