newbly

lokalne vesti na stranim jezicima

Falscher Name: Cristiano bat Messi um Vergebung

Falscher Name: Cristiano bat Messi um Vergebung

Pogrešno ime: Cristiano je tražio oproštenje od Messija

Published: 14.10.2021 07:33 CET
Link: kurier.at/sport/fussball/falsc...
4