newbly

știri locale în limbi străine

Österreichs Handball zieht gendergerecht an einem Strang

Österreichs Handball zieht gendergerecht an einem Strang

Handbalul Austriei se reunește într-o manieră echitabilă în funcție de gen

Written by: andreas.heidenreich@kurier.at (Andreas Heidenreich), Published: 23.08.2021 14:45 CET
Link: kurier.at/sport/fussball/oeste...
11