newbly

Tirols Landeshauptmann Platter zieht sich zurück

Tirols Landeshauptmann Platter zieht sich zurück

Guvernatorul Tirolului, Platter, se retrage

Written by: Martin Fritzl, Published: 12.06.2022 19:27 CET
Link: www.diepresse.com/6151843/Tiro...
8