newbly

știri locale în limbi străine

Zehn kleinere Privatbrauereien gemeinsam  gegen den Marktführer Heineken

Zehn kleinere Privatbrauereien gemeinsam gegen den Marktführer Heineken

Zece fabrici de bere private mai mici împreună împotriva liderului de piață Heineken

Written by: andreas.anzenberger@kurier.at (Andreas Anzenberger), Published: 21.09.2021 16:00 CET
Link: kurier.at/wirtschaft/zehn-klei...
3