newbly

știri locale în limbi străine

Zwei afghanische Paralympics-Athleten an sicheren Ort gebracht

Zwei afghanische Paralympics-Athleten an sicheren Ort gebracht

Doi sportivi paralimpici afgani s-au mutat într-un loc sigur

Written by: Eja Kapeller, Jan Michael Marchart, Published: 25.08.2021 08:58 CET
Link: kurier.at/sport/zwei-afghanisc...
3