newbly

2G-Verschärfungen: Regierung veröffentlichte Verordnung rechtzeitig vor Mitternacht

2G-Verschärfungen: Regierung veröffentlichte Verordnung rechtzeitig vor Mitternacht

Înăsprire 2G: Guvernul a publicat regulamentul în timp util înainte de miezul nopții

Published: 07.11.2021 06:36 CET
Link: www.derstandard.at/jetzt/liveb...
1